Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.

Gayrimenkul yatırımında klasikten moderne Gayrimenkul Yatırım Fonları

Details

Gayrimenkul yatırımında klasikten moderne Gayrimenkul Yatırım Fonları

GYF'ler önümüzdeki dönemin en gözde gayrimenkul yatırım araçlarından olacaktır.

Ülkemizde gayrimenkul yatırımlarında klasik anlayış; kullanım için  bir gayrimenkul sahibi olduktan sonra ilerleyen                                                            dönemlerde özellikle emeklilikte düzenli bir kira getirisi olan, zor zamanlarda da satışının gerçekleştirilmesi suretiyle nakde dönülebilecek, değer değişimlerinden minimum etkilenen bir varlık sahibi olmak yönündedir.

Geçmişi eskiye dayanmayan bu anlamda yeni olduğu için de yeterince tanınmayan Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF) bu ihtiyaçlara ve daha fazlasına cevap veren alternatif bir yatırım aracıdır. Fonlar, Sermaye Piyasası Kurulu onayıyla Portföy Yönetim Şirketleri tarafından kurulmakta olup güvenilir ve sürekli denetime tabi yapılardır. Bu yönüyle şeffaf bir yapıyı da barındırmaktadır.

Fonlar gayrimenkulün likitleştirilmesine imkan tanımakta olup fona yatırım için iki yol vardır. İlki; sahip olunan ya da yatırım amaçlı alınmış gayrimenkul fona devredilerek karşılığında gayrimenkulün değeri kadar katılma payı alınır. İkincisi; bedeli nakit ödenerek o andaki katılma payı değeri üzerinden fona yatırım yapılabilir.  Her iki durumda da istenildiği zaman katılma paylarının ihtiyaç duyulan kadarlık kısmı iade şartları doğrultusunda nakde çevrilebilir. Ayrıca katılma paylarının 3.kişiye devredilmesi suretiyle de yatırım sonlandırılabilir. Süreli fonlarda süre sonunda fon bünyesindeki varlıklar nakde dönüştürülür ve sahip olunan katılma payı oranında yatırımcıya dağıtılır.  

Fonlar yatırımcılarına maksimum getiriyi sağlamak için azami gayret göstermekte olup bireysel olarak yapılan gayrimenkul yatırımının getirisinin artırılması kişisel çabalarla mümkün olmamaktadır. Oysa fonlar profesyonel anlamda gayrimenkul yönetimi yapmakta olup arsa, rezidans, avm, hastane, okul, konut, dükkan…gibi getiri potansiyeli yüksek, farklı sektörlere hitap eden gayrimenkulleri fonun yüksek mali gücü ile daha uygun fiyatlara alarak daha karlı bir şekilde satmakta ve bu durum fon yatırımcılarına daha fazla getiri olarak yansımaktadır. Fonun edindiği gayrimenkullerde kira getirisinin olması, dolayısıyla yatırımcısına sözkonusu kira getirisinden kar payı dağıtmayı öncelik olarak belirlemesi de ayrıca cazibe yaratan bir seçenektir.

24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi’nin kurmuş olduğu Yatırım Fonlarının 2020 yılı getirilerine bakıldığında Portakal Çiçeği Fonunun %50,5 - A1 Fonunun %42,4 - Primo Fonunun %36,3 getiri sağladığı görülmektedir. Sözkonusu getiriler enflasyonun çok üzerinde getiriler olup ortalama mevduat, gayrimenkul ve kira getirilerinin birkaç katını işaret etmektedir.

Gayrimenkulün hiçbir operasyonu ile uğraşmadan gelir elde etmenin modern aracı Gayrimenkul Yatırım Fonu’dur.

Soner SOYUSLU

İletişim

Etiketler